/ Калкулатор за пресметка на премија
Калкулатор
 • Избери производ
 • 0601 - Флекси Инвест со траење над 15
 • 0602 - Флекси Инвест со траење до 14
 • 25012 - Индивидуално осигурување на живот со повеќекратна уплата
 • 25022 - Индивидуално осигурување на живот за две лица со повеќекратна уплата
 • 25132 - Кажи со повеќекратна уплата
 • 25232 - Мое Образование со повеќекратна уплата
 • 27012 - Индивидуално осигурување на живот со еднократна уплата
 • 27022 - Индивидуално осигурување на живот за две лица со еднократна уплата
 • 27132 - Кажи Да- со еднократна уплата на премија
 • 27232 - Мое Образование со еднократна уплата
 • 40012 - Менаџерско осигурување на живот
 • 40022 - Менаџерско осигурување на живот со еднократна уплата
 • 20052 - КОКО-Детско штедно осигурување со повеќекратна уплата
 • 20062 - КОКО-Детско штедно осигурување со еднократна уплата
 • 31034 - Круг на живот - Доживотно осигурување во случај на смрт
 • 30082 - Ризико Плус осигурување со повеќекратна уплата
 • 30092 - Ризико Плус осигурување со еднократна уплата
 • 05012 - Кроинвест со еднократна уплата
 • 08012 - Твој кро лајф со повеќекратна уплата
 • 07012 - Твој кро лајф со еднократна уплата
 • 18012 - КОКО - Инвест Детско штедно осигурување со повеќекратна уплата
 • 19012 - КОКО - Инвест Детско штедно осигурување со еднократна уплата
 • 39012 - Гарант плус МКД
 • 08020 - Инвест менаџерско со повеќекратна уплата
 • 07020 - Инвест менаџерско со еднократна уплата
 • 51012 - РИЗИКО ОПАЃАЧКО ПОВЕЌЕКРАТНО ЕУР

 • Избери...
 • Машки
 • Женски
 • Избери...
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
 • Годишно
* задолжителни полиња
Прати линк со инфо понуда